lunes, 9 de mayo de 2011

Vibrio Cholerae

Article realitzat per Xavi Jové

Vibrio cholerae (també dit Kommabacillus) és un bacteri gram negatiu en forma de coma amb un flagell polar que causa la malaltia del còlera en humans. V. cholerae i altres espècies del gènere Vibrio pertanyen a la subdivisió gamma del Proteobacteris. Hi ha dos biotips principals de V. cholerae, el clàssic i El Tor, i nombrosos serotips.

V. cholerae va ser aïllat per primera vegada per Filippo Pacini el 1854, però el seu descobriment no va ser àmpliament conegut fins que Robert Koch, treballant independentment trenta anys més tard , va publicar el coneixement i la manera de lluitar contra el còlera.


Característiques generals

Existeixen dues varietats de V. Cholerae que són potencialment patògenes per als humans. El principal tipus que causa el còlera és V. Cholerae O1, i els altres tipus són coneguts com no O1.

El V. Cholerae O1 és el responsable de l'epidèmia asiàtica o còlera. Els brots són molt escassos a Europa i Nord Amèrica, ocorrent principalment a les regions sub tropicals. El còlera sempre és associat amb l'aigua contaminada o amb els peixos (mariscs) provinents de les mateixes.
D'altra banda, el V. Cholerae no O1 està relacionat a la varietat anterior, però només infecta als humans i a altres primats, causant una malaltia menys severa que el còlera. Tant els ceps patogénics com els no patogénics de l'organisme són habitants normals dels ambients marins. En el passat, aquest organisme ha estat referit comVibrio no còlera (VNC) i com Vibrio no Aglutinable (VNA).Síntomes de la enfermetat

El cólera es el nom de la infecció causada per V. Cholerae. Els símptomes del còlera asiàtic poden variar des d'una diarrea lleu i aquosa fins a una diarrea severa. En general, l'aparició de la malaltia és sobtada, amb períodes d'incubació que varien des de les 6 hores fins als 5 dies. Entre els símptomes que poden ocórrer es troben: enrampades abdominals, nàusees, vòmit, deshidratació i xoc, i inclusivament la mort quan la pèrdua de fluíds i d'electròlits és molt greu.
La malaltia és causada per la ingestió de bacteris viables, que s'adhereixen a l'intestí prim i produeixen la toxina del còlera, resultant en una diarrea aquosa, característica d'aquesta malaltia.

Dosi infecciosa – Estudis realitzats en persones saludables ofertes voluntàriament han demostrat que per causar la malaltia es necessita la ingestió d'aproximadament un milió d'organismes. A més, el consum de antiácids disminueix marcadament la dosi infecciosa requerida.

Entre els símptomes de la malaltia causada pel V. Cholerae no O1 estan la diarrea, les enrampades abdominals i els símptomes de febre associats amb el vòmit i les nàusees, que ocorren en aproximadament el 25% dels individus infectats. Així mateix, un percentatge similar presenten sang i moc en la femta fecal. La diarrea pot ser severa en alguns casos, durant de 6-7 dies i presentant-se generalment a les 48 hores següents de la ingestió de l'organisme. És desconeguda la forma en com aquest causa la malaltia; no obstant això, se sospita d'una enterotoxina així com d'un mecanisme invasiu. La malaltia es produeix quan l'organisme s'adhereix a l'intestí prim de l'individu infectat i és probable que després ho envaeixi.


Diagnòstic.

El còlera només es pot confirmar mitjançant l'aïllament de l'organisme a partir de la femta diarréica de l'individu afectat.

De la mateixa manera, el diagnòstic de la infecció produïda per V. cholerae no O1 es realitza aplicant la mateixa metodologia anterior, podent-se utilitzar també com a mostra, la sang dels pacients amb septicèmia.

Aliments i falta de higiene

Còlera és una malaltia generada per la majoria dels casos per la falta d'higiene, que resulta en la contaminació de les fonts d'aigua. Equest és el principal mecanisme per a la seva distribució en les comunitats pobres d'Amèrica del Sud.

Les bones condicions de sanejament a Europa i Estats Units són les responsables de la gairebé total eradicació de l'epidèmia d'aquesta malaltia. Alguns casos esporàdics s'han presentat quan s'han consumit mariscs crus obtinguts d'aigües costaneres contaminades amb femta fecal. El còlera també pot ser transmès pels mariscs obtinguts de les aigües no contaminades, ja que el V. Cholerae no O1 és autòcton d'aquesta classe d'aigües.

Els mariscs obtinguts de les aigües costaneres freqüentment contenen el bacteri V. Cholerae serogrup no O1.
A més, el consum dels mariscs crus, semicrus (inadequadament bullits) o recontaminats pot causar la malaltia.

Prevenció

Les principals causes de la malaltia són la higiene deficient, l'aigua contaminada i el maneig inadequat dels aliments. Per aquesta raó, l'aigua correctament bullida i la bona higiene poden prevenir les infeccions causades per V. Cholerae en una gran mesura.

No hay comentarios: