miércoles, 4 de mayo de 2011

Salmonella

Article escrit per Robinson Konloy i Sandra Farrè

La Salmonella és una bactèria que pertany a la família enterobacteriaceae. Formats per bacils G-, anaeròbis facultatius, mòvils per flagels (peritrícs) i no creen espores. Fermenten glucosa amb producció de gas. No fermenten lactosa, citocrom oxidasa negativa i redueix els nitrats a nitrits, El bacteri viu en el tracte intestinal dels animals i humans infectats. La Salmonela há causat enfermetats en el ultims 100 anys i va se descoberta pel científic americà Dr. Daniel E.Salmon.

Existeixen diferents gèneres de Salmonella però les més importants a nivell alimentàri són: Salmonella Entérica i Salmonella Bongori. Cada una d´elles amb els seus respectius serotips. La primera és la causant de les infeccions alimentàries, dintre de la qual hi trobem: S. Entérica Enterditis, S. Typhimurium, S. Newport i Stanley.

Produeix la salmonelosis causa un estimat de 1.4 milions de casos d’enfermetats transmeses per aliments i més de 500 morts anuals en el Estats Units, es la infecció bacteriana més comú reportada (42 % Salmonella, 37 % Campylobacter, 15 % Shigella, 2.6 % E. coli O157:H7 y 3.4 % otros como Yersinia, Listeria y Vibrio).

Ès una bactèria mesòfila, pot creixer entre els 5ºC i els 45ºC tot i que alguna cepa pot arribar els 54ºC (Typhimurium). S´adapta molt bé a les baixes temperatures de congelació ja que redueix la seva activitat de l´aigua. Actua entre un pH de 4,5 i 9.
La Salmonella la podem trobar en una gran diversitat d´aliments: carns, aus, bestiar, aliments elaborats amb ous crus o poc cuits (maionesa, truita de patates…) plats contaminats pels utensilis bruts de manipuladors portadors….
El període d´incubació és de 6 hores a 10 dies i té una durada entre 3 a 5 dies. Els símptomes que dóna són: diarrea, vòmits, febre, dolor abdominal i cefalea. Un cop pasat la malatia, el pacient pot ser portador asimptomàtic d´aquèsta.
Cada vegada apareixen més casos en tot el món, sobretot en països en procés de desenvolupament. I això preocupa, perque està començant a crear certa resistència als antibiòtics i arribarà un moment en que aquests no faràn el seu efecte.


Per evitar la infecció per aquesta bactèria és necesari adoptar algunes mesures preventives, com pot ser: la cocció d´aliments a una temperatura >70ºC; mantenir els plats cuinats a una temperatura >65ºC o < 5ºC; una bona higiene de mans per part del manipulador; estris nets; evitar la contaminació creuada; rentar amb aigua i unes gotes de lleixiu els vegetals; mantenir a la nevera els ous frescos; utilizar ous pasteuritzats….

No hay comentarios: